Beställ RASBOKEN om Australisk Terrier
Australisk Terrier
Välkommen till Vitterklippens hemsida och Australisk Terrier
Startsidan |  Valpar/Omplaceringar | Rasinfo | 
Valpar  väntas i slutet av 2016 och senare under 2017

If you have any questions or thoughts, you are very welcome to contact me!  

Var med från början!! Välkommen med frågor. Jag finns till för mina valpköpare även efter köpet. Rasen trogen sedan början av 80 talet. Mina valpar önskar att få komma till kärleksfulla hem och där de blir älskade för den individ de är. 

Be there from the beginning! We welcome questions. I'm there for my buyers even
after the purchase. I've been the breed true since the early 80's. My puppies
wish to come to loving homes where they will be loved for the individual they  are .

Vid försäljningen är valparna minst 8 veckor, men de får gärna stanna någon eller några veckor extra. Registrerade i Svenska Kennelklubben. (stamtavla) Jag skriver SKK's köpeavtal. De är veterinär besiktade och vaccinerade. Jag tecknar en 3 årig dolda fel försäkring och hjälper dig att teckna en försäkring på den lilla då den åker härifrån. Id- märkta med chipp. Du får välja mellan att få AUSSIEBOKEN eller medlemskap i Aussieklubben för ett år. Jag sänder även med startfoder och en handuk med dofter härifrån. De bor inne hos oss och har varit i en händelserik miljö och får träffa både andra djur och människor.

When the puppies are sold, they are at least 8 weeks, but they might stay one
or a few weeks extra - no problems. They are registered in the Swedish Kennel
Club. (pedigree) I write SKK's purchase agreement. They are veterinary
inspected and vaccinated. I make sure they are insured - a hidden defects
insurance - and help you to take out insurance on the little puppy in Sweden.
ID with a chip. You may choose between receiving the AUSSIE BOOK or a
membership in the Swedish Aussie club for one year. I'll also send starting
kibble and a towel with scents from here. The puppies live inside with us and
has been in a busy environment and met both other animals and humans.


Aussieboken

Beställ RASBOKEN om Australisk Terrier
 
Du kan fråga om allt.....  som rör hundar och rasen, Jag svarar efter bästa förmåga.